วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บทแรก...

Honesty is the first chapter
in the book of wisdom.
.

ความซื่อสัตย์เป็นบทแรก
ของหนังสือแห่งปัญญา.
.

 Thomas Jefferson. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น