วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ใยปัญญาจากต้นไม้

เมื่อวานนี้คุณครูของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ไปเยี่ยมบ้านครูอ้น

ก่อนไปครูอ้นและอาจารย์นฤมลซึ่งเป็นอาจารย์ของครูมาที่โรงเรียนและได้นำชุดสไลด์ที่แสดงออกถึงความตั้งใจในการสร้างผืนป่าในที่ดินที่ทุกคนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถปลูกต้นไม้ได้ เพราะที่ดินที่ครูอ้นซื้อด้านล่างเป็นดินดานแข็งมาก แต่ครูได้แสดงออกถึงพลังแห่งการเห็นคุณค่าของต้นไม้และลงมือปลูกต้นไม้ของตนเองทุกต้น ครูอ้นนำชมต้นไม้ที่ตนเองปลูกและบอกสรรพคุณของต้นไม้ ครูอ้นและอาจารย์นฤมลได้ทำน้ำอัญชัญให้พวกเราได้ดื่ม และเล่านิทานเรื่องนางอรพิมกับท้าวปาจิกซึ่งเป็นนิทานชาดกที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวโยงกับสถานที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ "วันนี้เราได้สัมผัสไอรักจากคนที่รักต้นไม้และความปรารถนาดีของครูที่มีต่อศิษย์ ทำให้ใยปัญญาเราได้ถูกกระตุ้นให้น้อมนำมาสู่ตัวเราที่เราต้องเห็นคุณค่าของต้นไม้ทุกต้นและเห็นคุณค่าของการได้เกิดเป็นมนุษย์และยังได้เป็นครูที่หล่อหลอมศิษย์ คุณค่าของเราก็อยู่ที่ตัวเราสร้าง ไม่ใช่อยุ่ที่สิ่งอื่นหรือผู้อื่น"

1 ความคิดเห็น:

  1. ครูอ้นผู้จุดประกายแสงสว่างให้คนที่ได้สัมผัสกับครูอ้น
    กลับมารักษ์ต้นไม้ เห็นคุณค่าของต้นไม้..

    ดีใจที่ได้ไปพบเจอด้วยวันนั้นครับ..

    ตอบลบ